รับถ่ายรูป PACKSHOT

ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์พื้นหลังขาว 100% สามารถไดคัตพื้นหลังใสได้
ADD LINE

ตัวอย่างงานถ่ายรูป Packshot

(คลิกรูปเพื่อดูภาพความละเอียดสูง)

ตัวอย่างงาน รูปถ่าย+พร็อพถ่ายรูป

(คลิกรูป เพื่อเปิดภาพใหญ่)

ราคาบริการถ่ายรูปแพ็คช็อต

ราคาบริการถ่ายรูปสินค้าพร้อมพร็อพถ่ายรูป