บริการถ่ายวิดีโอโฆษณา วิดีโอโปรดักชั่น

ถ่ายวิดีโอโปรดักชั่น High-End มีนางแบบ/นายแบบให้เลือก ฟรีสตอรี่บอร์ด
SEE EXAMPLESPRICING PLAN

ตัวอย่าง งานถ่ายโฆษณารีวิว

ตัวอย่าง งานถ่ายโฆษณาโปรดักชั่น

ราคางานวิดีโอโปรดักชั่น

• ทำไมต้องทำวิดีโอโปรดักชั่น
• ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะเวลาในการถ่ายทำวิดีโอโปรดักชั่นขึ้นอยู่กับ ความยากง่ายของการการถ่ายทำ , จำนวนทีมงาน และสถานที่ถ่ายทำ

ลูกค้าจะได้เวลาที่แน่นอนหลังจากบรีฟงานและตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว